BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 60. yıldönümü kutlamasının açılış töreninde video aracılığıyla konuşma yaptı. Xi, UNCTAD'ın kuruluşundan bu yana geçen 60 yılda, konferansın herkes için refah sağlama misyonu çerçevesinde Güney-Güney işbirliğini güçlü şekilde ilerlettiğini, Kuzey-Güney diyaloğunu savunduğunu, yeni bir uluslararası ekonomik düzeni teşvik ettiğini ve küresel ticaret ve kalkınmaya önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Günümüzde dünyanın yüzyıldır görülmemiş daha hızlı değişimlerden geçtiğini ve barış ve kalkınmada yeni zorluklarla karşılaşıldığını vurgulayan Xi, tüm tarafların tarihe ve insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmesi, doğru istikamette ilerlemesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Tüm tarafları barışçıl kalkınma için uluslararası bir ortamın oluşturulmasına destek vermeye çağıran Xi, başta büyük ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin hakiki çok taraflılık yolunda ilerlemesi, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı savunması, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesi ve UNCTAD ile diğer çok taraflı kuruluşların daha etkin rol oynamasını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı: Xi'nin Orta Asya gezisi bölgesel işbirliği ve kalkınma için önemli Çin Dışişleri Bakanı: Xi'nin Orta Asya gezisi bölgesel işbirliği ve kalkınma için önemli

Tüm ülkelerin açık kalkınma eğilimini takip etmesi gerektiğini vurgulayan Xi, evrensel çapta faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmenin savunulması, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasının teşvik edilmesi, kalkınmadaki orantısızlık ve diğer meselelerin uygun şekilde çözülmesi, ayrıca küresel yönetişim sisteminin daha adil ve hakkaniyetli hale getirilmesi çağrısında bulundu. Xi ayrıca, inovasyon odaklı kalkınma için mevcut tarihi fırsattan tüm tarafların yararlanması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, dijital ekonomi için açık, kapsayıcı ve ayrımcılıktan uzak bir ortam oluşturmanın, insan merkezli, iyi amaçlı yapay zeka ilkesinin ve BM çerçevesinde yapay zeka ile ilgili kuralları ve yönetişimi güçlendirmenin, yeşil dönüşümü aktif şekilde ilerletmenin ve gelişmekte olan ülkelerin dijital, akıllı ve yeşil kalkınma trendine katılmalarına yardımcı olmanın öneminden bahsetti.

Bu yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ülkesinin yüksek kaliteli kalkınma sayesinde tüm cephelerde Çin modernleşmesini ilerlettiğini, bunun ise dünyanın kalkınması için yeni ve daha büyük fırsatlar sunacağını söyledi. Çin'in her zaman Küresel Güney ve gelişmekte olan dünyanın bir üyesi olacağını belirten Xi, Çin'in gelişmekte olan diğer ülkelerden yaptığı ithalatı artırmak, ticaret, yatırım ve kalkınmada işbirliğini ilerletmek ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hayata geçirilmesine yardımcı olmak için aktif şekilde çalışacağını ifade etti. İnsanlığın geleceğine ve refahına ihtimam gösterdiklerini kaydeden Xi, Çin'in dünyaya barış, güvenlik, refah ve ilerleme dolu parlak bir gelecek sunmak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını belirtti.

Editör: Şeymanur Erbay