Mayıs-Kasım 2022 arasında, Xinjiang Kültürel Eserler ve Arkeoloji Enstitüsü ile Academia Turfanica yetkilileri, Doğu Badamu mezarlıklarında bir kurtarma kazısı gerçekleştirdi. Yetkililer kazı sırasında, kitabeyi içeren büyük bir mezar da dahil olmak üzere 11 Tang Hanedanlığı mezarını keşfetti. 

Çin’in Tang Hanedanlığı'nda merkezi hükümet, Batı Bölgelerini yönetmek için Büyük Anxi Sınır Komutanlığı ve Büyük Beiting Sınır Komutanlığı'nı kurarak Batı Bölgeleri üzerindeki hakimiyetini güçlendirmişlerdi. 

Yeşim Anka Kuşu, Çin'in Panlongcheng Site Müzesi'nde sergileniyor Yeşim Anka Kuşu, Çin'in Panlongcheng Site Müzesi'nde sergileniyor

Mezar taşının ön yüzünde 700'e yakın karakter yazılıydı ancak yalnızca 480 civarında karakter tanımlanabildi. Kapsamlı bir incelemeyle mezarın sahibinin Cheng Huan olduğu belirlendi. 

Eeb4Fd2F4Fc742319645D59A3Dbd0Bd9

Academia Turfanica ekibinden Zhang Hailong'a göre Cheng, Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaletindeki Handan Şehrinden geliyordu ve Xizhou'da 63 yaşında öldüğünde Büyük Beiting Sınır Komutanlığı'nın komutan yardımcısıydı. 

Bulgu, Tang Hanedanlığı merkezi hükümetinin Batı Bölgeleri üzerindeki etkisini gösterirken, bu yerel askeri ve siyasi kurumların incelenmesi açısından büyük değer taşıyan bir keşif olarak belirtiliyor. 

Academia Turfanica'dan Chen Qiwen, Cheng'in mezarından kitabenin yanı sıra çok sayıda boyalı kil heykelcik, çömlek, çömlek kandil ve boncukların ortaya çıkarıldığını, bunun da bölgedeki kaligrafi mirasının ve kullanımının kültürel özelliklere uygun olduğunu kanıtladığını söyledi.  

Editör: Mustafa Karslı