Çin Dışişleri: Japonya'nın Taiwan bölgesi ile ortak deniz tatbikatından büyük rahatsızlık duyuyoruz Çin Dışişleri: Japonya'nın Taiwan bölgesi ile ortak deniz tatbikatından büyük rahatsızlık duyuyoruz

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan tartışma platformu 6. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısına katılan uzmanlar, kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimi için hem yükselen hem de geleneksel endüstrilerin temel önemde olduğunu belirtti. İlk olarak 2023 yılında ortaya konulan kaliteli yeni üretici güçler kavramı, geleneksel ekonomik büyüme modeli ile üretkenlik geliştirme yollarından bağımsız olarak gelişmiş üretkenliği ifade ediyor. Bu kavram yüksek teknoloji, verimlilik ve yüksek kalite gibi nitelikleri içeriyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Çin Makroekonomik Araştırma Akademisi Başkanı Huang Hanquan toplantıda yaptığı açıklamada, yükselen stratejik endüstriler ile geleceğin endüstrilerinin kaliteli yeni üretici güçlerin oluşumunda kilit önem taşıdığını, ayrıca geleneksel endüstrilerin de büyük önemi haiz olduğunu söyledi. Huang, "Tüm endüstriyel sistemin temel taşı ve en büyük üssü olarak hizmet veren geleneksel endüstriler, sistemin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor" dedi.

Huang'ın görüşlerini destekleyen Çin Kalkınma Bilim ve Teknoloji Akademisi'nin Parti Başkanı Liu Dongmei ise geleneksel endüstrilerin sağlıklı şekilde gelişmemesi halinde, yükselen endüstrilerin ve geleceğin endüstrilerinin, tedarik zincirinin bozulması riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
Diğer yandan, yükselen ve geleceğin endüstrilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni teknoloji ve süreçlerin de geleneksel endüstrilere fayda sağlayabileceğini belirten Liu, "Bunların tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve birbirlerine entegre olabileceklerini düşünüyoruz" dedi. Huang'a göre yapay zeka gibi yeni teknolojilerin, yeni modellerin ve yeni iş modellerinin uygulama senaryoları geleneksel sektörlerde de kullanılabilirken, geleneksel sektörler de upstream ve downstream destek sağlama olanağı barındırıyor.

Editör: Şeymanur Erbay