Çin dijital ekonomiye destek olarak ulusal süper bilgisayar ağı kurdu Çin dijital ekonomiye destek olarak ulusal süper bilgisayar ağı kurdu

CENEVRE, 15 Mart (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumu çerçevesinde bir araya gelen bir grup uzman, Çin'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK), insan haklarının teşvik edilmesinin yanı sıra küresel yönetişim sisteminin reformu ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Uzmanlar, Salı günü düzenlenen "İnsan Haklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınmanın STK İşbirliği ile Teşvik Edilmesi" konulu etkinlikte söz konusu açıklamayı yaptı. Çin Uluslararası Uzlaşı Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Zhu Guijie, Çin'deki STK'ların ülkedeki insan hakları çabalarının gelişimine yardımcı olduğunu ifade etti. Zhu, STK'ların aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi ve BM İklim Değişikliği Konferansı gibi uluslararası etkinliklere yaygın katılım sağladıklarını ve küresel yönetişim sisteminin reformu ve iyileştirilmesini hükümet dışı bir perspektiften teşvik ettiklerini belirtti. Çin Merkez Güney Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi'nden araştırmacı Li Juan, hakların korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesinde Çin'deki STK'ların yeri doldurulamaz bir rol oynadığını vurguladı.

Li, küresel gerilimlerin arttığı dönemlerde STK'lar arasında daha yakın uluslararası işbirliğinin daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya inşasına önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini söyledi. Çin Kırsal Kalkınma Vakfı Yardımcı Sekreteri Wei Dandan, vakfın düşük gelirli insanların yoksulluğu azaltmalarına ve kalkınma arayışlarına nasıl yardımcı olduğunu örneklerle anlattı. Wei, küresel yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilirlik konularında daha yakın uluslararası işbirliği yapılması çağrısında bulundu.Dostluk Vakfı'nın bölgesel kalkınmadan sorumlu kıdemli direktörü Qian Xiaofeng, savunmasız grupların haklarının korunmasında STK'ların önemli rol oynayabileceğini belirtti. Qian, Çin'deki STK'ların uluslararası ortaklarla işbirliğini güçlendirdiğine, ayrıca uluslararası ve çok taraflı platformlarda profesyonel çalışma kapasitelerini artırdığına işaret etti. Cenevre Agape Vakfı Başkanı Christoph Stuckelberger ise ülkelerin kardeşlik ruhu içinde birbirlerini desteklemeleri ve birlikte büyümeleri gerektiğini belirtirken, STK'lar arasında sınır ötesi etkileşim ve iletişimin önemini vurguladı.

Editör: Şeymanur Erbay