Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, "Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in çevrenin korunmasını geliştirme, iklim değişikliği gündemini destekleme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etme konusundaki istekliliği ortada" dedi.

İSTANBUL, 9 Haziran (Xinhua) -- Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin'in denizlerde ekolojik uygarlık kurma yönündeki iddialı hedefinin, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Çolakoğlu, Çin'in çabalarının yaygın kabul gördüğünü ve diğer gelişmekte olan ülkeler için yol gösterici nitelikte olduğunu söyledi.

Xinhua ile kısa süre önce yaptığı söyleşide Çolakoğlu, "Çin son otuz-kırk yılda çok hızlı kalkınma ve kentleşme süreci yaşadı. Belli bir kalkınma seviyesine ulaştıktan sonra dengeli ve sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına daha fazla odaklandı" dedi. Çolakoğlu çevre, deniz ekolojisi ve doğal kaynaklar korunmadan hiçbir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaramayacağını Çin'in çok iyi bildiğini ifade etti.

Akademisyen, "Bu nedenle sürdürülebilir hedefler için geliştirilen uygulama ve politikalar çok önemli. Çin’de kentlerin artık daha çevre dostu ve yeşil kalkınma konseptiyle uyumlu hale geldiğini görebiliyoruz" dedi. Çolakoğlu örnek olarak Fujian eyaletinin güneydoğusundaki Xiamen kentini gösterdi. Sistematik ekolojik yönetimin 30 yılı aşkın süredir hakim olduğu kent, deniz ekolojik restorasyonu yoluyla yüksek kaliteli kalkınmaya katkıda bulunuyor. Kentin, insan ve doğanın uyum içinde bir arada yaşadığı bir körfez kentine dönüşmesi için toplam 105,6 milyar yuan (14,6 milyar ABD doları) yatırım yapıldı. Bir zamanlar aşırı derecede kirlenmiş olan Xiamen'deki Yundang Gölü de artık berrak suyu ve bol su canlısıyla hem kent sakinleri hem de turistler için doğal bir cazibe merkezi haline geldi.

Çin Başbakanı Li, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüştü Çin Başbakanı Li, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüştü

Çolakoğlu küresel düzeyde çevrenin korunmasını desteklemek ve "Küresel Güney'deki diğer gelişmekte olan ülkeleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin peşinden gitmeye teşvik edecek" farkındalığı artırmak için, gelişmekte olan lider bir ülke olarak Çin'in katılımının çok önemli olduğuna inandığını söyledi. Akademisyen, Çin'in Birleşmiş Milletler'in çevre faaliyetleri ve girişimlerine, Paris İklim Anlaşması'na ve G20 ile diğer uluslararası örgütler tarafından düzenlenen iklim etkinliklerine aktif katılımına dikkat çekti. Çolakoğlu, "Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in çevrenin korunmasını geliştirme, iklim değişikliği gündemini destekleme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etme konusundaki istekliliği ortada" dedi.

Editör: Şeymanur Erbay