Malezya, Çin'in havacılık sektörüyle daha yakın işbirliği geliştirmek istiyor Malezya, Çin'in havacılık sektörüyle daha yakın işbirliği geliştirmek istiyor

WASHİNGTON, 12 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), aşırıya kaçan "riski azaltma" senaryosunda küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 4,5 oranında azalabileceğini kaydederek, bölünmenin maliyetinin yüksek olacağını belirtti. IMF Sözcüsü Julie Kozack, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'dan gelen soruya yanıt olarak, "İncelediğimiz verilerde riski azaltmanın ve bölünmenin ilk emarelerini görüyoruz" dedi. Kozack, son beş yıldır belirli doğrudan yabancı yatırımların giderek artan şekilde jeopolitik olarak aynı safta yer alan ülkeler arasında aktığını, tedarik zincirlerinin uzadığını ve ticari kısıtlamalarda kademeli bir artış olduğunu söyledi. Sözcü, kısa süre önce IMF'nin Ekim 2023 Asya Pasifik Bölgesel Ekonomik Görünümü'nde yayımlanan bir araştırmaya atıf yaparak IMF personelinin, "riski azaltma" stratejilerinin ekonomik sonuçlarını incelediğini kaydetti. Kozack, "Araştırmada bu stratejilerin bazılarının büyümeyi sekteye uğratabileceği sonucuna ulaşıldı.

Söz gelimi, bazı senaryolarda küresel GSYİH'nin yüzde 1,8 oranında düşebileceği belirlendi" dedi. Sözcü, daha "aşırı" bir senaryo olan "üretimin tamamen ülke içine taşınması senaryosunda", küresel GSYİH'nin yüzde 4,5 oranında gerileyebileceğini belirtti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva kısa süre önce CNN ile yaptığı söyleşide, küresel ekonominin bölünmeye devam etmesine izin verildiği takdirde, küresel GSYİH'nin çok daha büyük oranda azalabileceğini vurgulamıştı. Georgieva, "Bu nedenle hepimiz sürtüşmeleri azaltma, gerçek ve anlamlı güvenlik endişelerine yoğunlaşma ve istesek de istemesek de dünya ekonomisini bölmekten kaçınma yollarını bulmalıyız. Yoksa elimizdeki pasta küçülecek" demişti.

Editör: Şeymanur Erbay