Dijital Avrupa Programı kapsamında; ileri dijital beceriler alanında 3 yeni çağrı ve yüksek başarımlı hesaplamalar alanında Sanal Uygulama Akademisi’nin kurulması için 1 yeni çağrı yayımlandı.

A. Kilit kapasite alanlarında özel eğitim programları

KAPSAM

Projeler şu programlardan en az birinin geliştirilmesini ele almalı:

1. Yapay zeka,

2. Blokzinciri,

3. Bulut ve/veya uç bilişim,

4. Siber güvenlik,

5. Veri,

6. Genişletilmiş gerçeklik,

7. Nesnelerin interneti,

8. Mikroelektronik,

9. Fotonik,

10. Kuantum teknolojileri,

11. Robotik.

İLGİLİ SEKTÖRLER 

Tarım, enerji, finans, sağlık, hukuk, medya ve kültür, üretim, sürdürülebilir ve otonom mobilite, uzay.

PAYDAŞLAR / KONSORSİYUM

3 farklı program ülkesinden 3 yükseköğretim kurumu, 2 farklı program ülkesinden 2 sanayi kuruluşu + KOBİ. En az 5 program ülkesinden 6 ortak olmalı.

Bütçe: 30 milyon Euro, yüzde 50 eş finansman, en az 5 proje fonlanacak.

Süre: 48 ay

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2024

B. Siber güvenlik beceri akademisi

KAPSAM

1. KOBİ’ler, startup ve kamu kurumları için eğitim programları,

2. Siber güvenlik beceri akademisi destek faaliyetleri.

PAYDAŞLAR / KONSORSİYUM 

Yükseköğretim kurumları, mesleki eğitim ve öğretim kurumları, kamu yönetimi hizmetleri, araştırma kuruluşları, işletmeler, ulusal siber güvenlik yetkinlik merkezleri.

En az 3 program ülkesinden 3 ortak + 3 AB ülkesinden oluşmuş EDIC (Avrupa Dijital İnovasyon Konsorsiyumu).

Bütçe: 10 milyon Euro              

Faaliyet 1 için proje başına en fazla 4 milyon Euro-en az 2 proje, Faaliyet 2 için proje başına 2 milyon Euro-1 proje desteklenecek.

Süre: 36 ay

Son başvuru: 21 Mart 2024

C. İleri dijital becerilerin analizi

HEDEF

* Bölgedeki mevcut eğitim ve öğretim teklifleri hakkında girdi toplayarak ve mevcut eğitim/öğretimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı hakkında bilgi vererek, AB’deki değişen ileri dijital beceri talepleri hakkında fikir vermektir.

* Eğitim ve öğretim kurumlarında mükemmelliği, kalkınmayı, gelişmiş dijital alanda dinamik bir dijital eğitim ve öğretim ekosistemini destekleyecek ve SH4’deki farklı çağrılara katkı sağlayacak.

PAYDAŞLAR / KONSORSİYUM YAPISI

Eğitim-öğretim kurumlarının/şirketlerinin (özellikle KOBİ’lerin) ileri dijital becerilerdeki ihtiyaçlarına yönelik çalışabilecek uzmanlık aranıyor.

En az 4 farklı ülkeden ve en az 4 farklı ortak.

Bütçe: 2 milyon Euro, yüzde 100 hibe, 1 proje fonlanacak.

Süre: 48 ay

Son başvuru: 21 Mart 2024

D. EuroHPC sanal uygulama akademisi

HEDEF 

1. EuroHPC Academy kurulması,

2. HPC eğitim programlarının geliştirilmesi,

3. Ortak kalite ve stadartların oluşturulması,

4. Sertifikasyon programı geliştirilmesi.

Bütçe: 6 milyon Euro, yüzde 100 hibe

Süre: 48 ay

Paydaşlar / Konsorsiyum: En az 3 program ülkesinden 3 bağımsız üniversite içermeli.

Son başvuru: 6 Haziran 2024

(İTO HABER)