Ahmet KARATAŞ

Tüm Makaleleri

Ahmet KARATAŞ

Devlet Destekleri ve Hibeler Danışmanı

2023 M-ERA.NET Çağrısına Davet

İleri malzeme mühendisliği alanındaki teknolojiler konusunda ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin artırılması amacıyla...