Çin, 2024-2025 yılları için enerji tasarrufu ve karbon azaltma planı yayımladı Çin, 2024-2025 yılları için enerji tasarrufu ve karbon azaltma planı yayımladı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Yangtze Nehri Deltası bölgesi hızlı bir kalkınma sergileyerek teknolojik inovasyon ve yeşil büyümede aşama kaydetti. Bölgedeki entegre kalkınma istatistik izleme ofisinin verilerine göre, bölgenin kalkınma endeksi 2015 yılına kıyasla yıllık ortalama 4,2 puan artarak 2022 yılında 129,5 puana ulaştı. Bölgenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), geçtiğimiz yıl 2015 yılındaki seviyeye göre 1,8 kat artarak 29,03 trilyon yuana (yaklaşık 4,09 trilyon ABD doları) yükseldi ve ülke toplamının yüzde 24,1'ini oluşturdu.
Yeşil kalkınma, bölgede son yıllarda güçlü bir ivme yakaladı. Entegre yeşil büyüme alt endeksi 2015'teki seviyeye göre yıllık ortalama 7,4 puan artarak 2022'de 152 puana çıktı. Bölgedeki entegre inovasyonu ölçen alt endeks ise 2015 yılından itibaren yıllık ortalama 7,3 puan artarak geçtiğimiz yıl 150,9 puana yükseldi.

Editör: Şeymanur Erbay