Çin Güney Elektrik Şebekesi Şirketi, Özbekistan ile yeşil enerji işbirliğini güçlendirdi Çin Güney Elektrik Şebekesi Şirketi, Özbekistan ile yeşil enerji işbirliğini güçlendirdi

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Hizmet Endüstrisi İşbirliği Bölgesi'ne yabancı şirketlerin yaptığı yatırımlar 40 milyar ABD dolarını aştı. Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir tartışma platformu olan 6. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Qianhai İdaresi Müdürü Yardımcısı Wang Jinxia, "Küresel yatırımcılar kaliteli yeni üretici güçlerin gelişiminden doğan yeni fırsatları değerlendiriyor" dedi.

İlk olarak 2023 yılında ortaya konulan kaliteli yeni üretici güçler kavramı, geleneksel ekonomik büyüme modeli ile üretkenlik geliştirme yollarından bağımsız olarak gelişmiş üretkenliği ifade ediyor. Bu kavram yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek kalite niteliklerini içeriyor. Resmi veriler, Guangdong eyaletinin güneyindeki Shenzhen metropolünde yer alan Qianhai bölgesinin günümüzde 10.000'den fazla yabancı sermayeli firmaya ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

Çin'in halen dünyanın en büyük pazarı olduğuna dikkat çeken Wang, kaliteli yeni üretici güçlerin gelişiminin piyasa talebi oluşturmaya ve giderek artan sayıda küresel yatırımcıyı kendisine çekmeye devam ettiğini belirtti. Wang, kaliteli yeni üretici güçlerin gelişiminin, küresel yatırımcılara son teknolojik devrim ve küreselleşme dalgasında daha büyük bir rol oynama imkanı verdiğini ifade etti.

Wang, Qianhai bölgesinin ileriye dönük olarak kurumsal dışa açılımını ve işbirliği ve inovasyon çabalarını daha üst seviyelere çıkarmak için çalışacağını sözlerine ekledi. Yetkili, "Küresel kaynak biriktirme, inovasyonu ileri taşıma ve koordineli büyümeyi takip etme yoluyla Qianhai bölgesini Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik eden bir dinamo haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Çin Devlet Konseyi 2010 yılında Qianhai bölgesini modern hizmet endüstrisi inovasyonu ve Guangdong ile Hong Kong arasındaki işbirliği için bir örnek bölgeye dönüştürmeyi amaçlayan bir kalkınma planı yayımlamıştı. Yıllar içinde gelişen Qianhai günümüzde bir havalimanı ve deniz limanı merkezi, bir kongre ve sergi merkezi, ayrıca bir modern hizmet sağlayıcısı olarak bilinirlik kazandı.

Editör: Şeymanur Erbay