BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu New China Research ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü tarafından ortaklaşa hazırlanan "Çin Modernleşmesi: İleriye Giden Yol" başlıklı rapora göre, Çin'in modernleşme hamlesi sadece Çin halkına fayda sağlamayı değil, aynı zamanda dünyanın ortak kalkınmasına da destek olmayı amaçlıyor.

Paris'te Cumartesi günü yayımlanan rapor Çince, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere dört dilde servis edildi. Raporda, Çin modernleşme hamlesinin tek taraflılık ve korumacılık anlayışlarına karşı çıktığı ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmeyi savunduğu belirtildi. Rapora göre Çin karşılıklı saygı, hakkaniyet, adalet ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini içeren yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşa edilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in Yangzhou kentinde temiz enerji projelerinin inşası hızla devam ediyor Çin'in Yangzhou kentinde temiz enerji projelerinin inşası hızla devam ediyor

Raporda, Çin'in her zaman dünya barışını korumak, küresel kalkınmaya katkıda bulunmak, uluslararası düzeni sürdürmek ve kamu yararı sağlamak için çalıştığı ve yeni kalkınmasıyla dünyaya yeni fırsatlar sunmaya devam edeceği ifade edildi. Rapora göre Çin, müzakere ve işbirliği yoluyla ortak büyümeyi içeren bir küresel yönetim vizyonunu savunuyor. Raporda, Çin'in bu çerçevede uluslararası düzeni daha adil ve eşitlikçi hale getirmek amacıyla küresel yönetişim sisteminde reform yapılıp sistemin geliştirilmesi için diğer ülkelerle aktif olarak işbirliği yaptığı, bu ülkeleri teşvik ettiği ve bu ülkelerle el ele verdiği belirtildi.

Raporda, Çin modernleşmesinin gelişmekte olan ülkelere yepyeni bir seçenek sunarak modernleşme kanallarını genişlettiği ve Çin'in insanlığın daha iyi bir sosyal sistem arayışına yönelik bir öneri sunduğu belirtildi. Çin'in ayrıca, modernleşmenin farklı biçimlerde uyumlu şekilde bir arada var olmasını içeren yeni bir gelecek vizyonu çizme çabasıyla birlikte, dünya genelindeki halkların kendi kalkınma yollarına ilişkin bağımsız seçimlerine saygı duyup destekleyeceği belirtildi.

Editör: Şeymanur Erbay