Chen, Çarşamba günü yayımlanan ortak bir bildiride, insan haklarıyla ilgili konuların siyasallaştırılmasını ve araçsallaştırılmasını kınadı.

Almanya Başbakanı 14-16 Nisan'da Çin'e resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı 14-16 Nisan'da Çin'e resmi ziyarette bulunacak

CENEVRE, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Chen Xu, insan haklarının yapıcı diyalog ve işbirliği yoluyla teşvik edilip korunması gerektiğini vurguladı. BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunda konuşan Chen, Diyalog ve İşbirliği Yoluyla İnsan Haklarının Teşviki Dostluk Grubu adına Çarşamba günü yayımlanan ortak bildiride, insan haklarıyla ilgili konuların siyasallaştırılmasını ve araçsallaştırılmasını kınadı.

Ortak bildiride, İnsan Hakları Konseyi'ndeki siyasallaşmış ve kutuplaşmış atmosferin giderek ağırlaştığı, bunun ise konseyin asli amacına ters düştüğü ve evrensellik, tarafsızlık, nesnellik, siyasallaşmama ve seçici olmama ilkelerini ihlal ettiği vurgulandı. Bildiride, ilgili ülkelerin iradesine rağmen bazı ülkelere özgü mekanizmaların kurulması ve paralel mekanizmaların çoğalmasının, somut sonuçlar üretmeksizin büyük bir finans ve insan kaynağı israfına neden olduğu, bu nedenle de insan haklarının teşvik edilip korunmasına olanak vermediği belirtildi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nin dış görünümü, 29 Şubat 2024. (Fotoğraf: Shi Song/Xinhua)

Ortak bildiride ayrıca, İnsan Hakları Konseyi'nin çalışmalarına ilişkin üç öneri yinelendi. Bu önerilerden ilki hakkaniyet ve adaleti gözetmek, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmak, üye devletlerin iç işlerine insan hakları bahanesiyle müdahale edilmesine karşı çıkmak ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin derhal durdurulması için çağrıda bulunmak olarak özetlendi. İkinci olarak açıklık ve kapsayıcılığı gözetmek, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve işbirliğini kolaylaştırmada yapıcı rol oynamak, diyalog ve etkileşimlerle uzlaşıyı genişletmek ve barış, güvenlik, ortak kalkınma, diyalog ve işbirliği yoluyla insan haklarını korumak ve geliştirmek üzere birlikte çalışmak önerildi.

Üçüncü öneri ise nesnelliği ve tarafsızlığı gözetmek, çalışmaları doğru ve nesnel bilgilerle yürütmek, tüm ülkelerin egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına saygı göstermek, her ülkenin kendi içindeki duruma göre seçtiği insan hakları gelişim yoluna saygı duymak ve ülkelerin kendi ihtiyaç ve isteklerine göre teknik yardım ve kapasite inşası sunmaktan oluşuyor. Ortak bildiri, gelişmekte olan ülkeler tarafından geniş çaplı destek ve alkış aldı. 

Editör: Şeymanur Erbay