Volkswagen Çin'deki inovasyon merkezini genişletmek için 2,5 milyar euro yaptırım yapacak Volkswagen Çin'deki inovasyon merkezini genişletmek için 2,5 milyar euro yaptırım yapacak

CENEVRE, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Chen Xu, engelli haklarının teşvik edilip korunmasına yönelik üç öneri sundu. BM İnsan Hakları Konseyi 55. oturumunun yan etkinliğinde konuşan Chen, Çin'in engelli kişilerin hak ve imkanlarının geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyledi. Temsilci, Çin'in engellilerin hak ve çıkarlarının korunması için Engelsiz Ortam Yaratma Yasası gibi 90'ı aşkın yasayı uygulamaya koyduğunu, 27 milyondan fazla engelliyi kapsayan bir sübvansiyon sistemi oluşturduğunu ve engelli kadınların istihdamını teşvik etmek için "Güzellik Atölyeleri" açtığını belirtti. Chen, engelli haklarının teşvik edilip korunması amacıyla üç öneri sıraladı. İlk olarak engellilere yönelik hoşgörü teşvik edilecek ve bu kişilere karşı önyargı ve ayrımcılık ortadan kaldırılacak.

İkinci olarak güvenceler güçlendirilecek, engelsiz ve yaşa uygun tesislerin kurulması hızlandırılacak ve bir kurtarma sistemi kurulup geliştirilecek. Üçüncü olarak ise engellilerin sosyal yaşama katılımı artırılacak ve engelli kişilerin istihdam ve girişimleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlere eşit katılımları teşvik edilecek. Chen, bu yıl Engelli Hakları Özel Raportörü yetkisinin verilişinin 10. yıldönümü olduğunu ve yakında Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 20. yıldönümünün kutlanacağını hatırlattı. Chen, söz konusu yıldönümlerini engellilerin karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik tatbiki önlemlerin alınması ve "hiç kimsenin geride bırakılmaması" hedefinin hakiki anlamda gerçekleştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Çin'in tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Editör: Şeymanur Erbay