Çin Dışişleri Bakanı: Shanghai İşbirliği Örgütü istikrar sağlayıcı bir dayanak haline getirilmeli Çin Dışişleri Bakanı: Shanghai İşbirliği Örgütü istikrar sağlayıcı bir dayanak haline getirilmeli

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan konuk konuşmacılar, Çin'in yabancı yatırımda güveni artırmak için iş ortamını iyileştirmeye devam edeceğini yineledi.

Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı Direktörü Zhu Bing, daha güçlü bir iş ortamının, Çin'in Yabancı Yatırım Yasası'nda öngörüldüğü üzere yabancı yatırımlar için serbest erişim, kolaylık ve koruma sağladığını belirtti.

Yabancı yatırımcılar için kapsamlı ve köklü bir dizi yasal standart içeren, aynı zamanda yatırımcıların hak ve çıkarlarını daha iyi korumayı amaçlayan yasa 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Yabancı yatırımların ülkeye girişi, teşviki, korunması ve yönetimine ilişkin birleşik hükümler içeren Çin Yabancı Yatırım Yasası, yabancı firmaların endişelerini gidererek yabancı yatırımlara kolaylık ve rahatlık sağladı.
 

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi Başkan Yardımcısı Zhang Wei, Çin'in dışa açılım sürecinin farklı aşamalarında yabancı yatırım beklentilerinin değiştiğine, ülkede yabancı yatırımların yönetimi ve teşvikini optimize etme çabalarının ise aralıksız sürdüğüne inandığını belirtti.
Zhang, Çin'in uygun maliyet performansı, gelişmiş destek hizmetleri, elverişli iş ortamı ve devasa fırsatları ile cazibesini koruduğunu ifade etti.

Çin, yabancı işletmelerin gelişme alanını genişletmek ve süper büyüklükteki pazarını paylaşmak için kurumsal temettüler çıkardı. Bunlar arasında yabancı yatırımlar için kısaltılmış negatif liste, dönüm noktası niteliğindeki Yabancı Yatırım Yasası ve Hainan eyaletinde sınır ötesi hizmet ticareti için ilk negatif listenin yayımlanması da yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı tarafından başlatılan ve tüm medyaya açık bir tartışma platformu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın üçüncü bölümde dış ticaret ve yatırım konuları ele alındı

Editör: Seyran Bayır