PARİS, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Fransa, yapay zeka teknolojisiyle ilişkili potansiyel ve mevcut risklerle mücadele etmek için etkili önlemler alma ve yapay zekanın gelişimini ve kamu yararına kullanımını teşvik etmek üzere küresel yönetişimi güçlendirme sözü verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Fransa'ya yaptığı resmi ziyarette iki ülke lideri, söz konusu teknolojinin düzgün kullanılması ve düzenlenmesi için ikili ve çok taraflı işbirliği konusunda Pazartesi günü bir dizi mutabakata vardı.

Çin'in güneyinde bulunan fosilleşmiş dişler bölgede yaşamış dinozorlara dair ipuçları sunuyor Çin'in güneyinde bulunan fosilleşmiş dişler bölgede yaşamış dinozorlara dair ipuçları sunuyor

İki ülke tarafından yayımlanan yapay zeka ve küresel yönetişimi konulu ortak bildiride, yapay zekanın kalkınma ve inovasyonda oynadığı kilit rol teyit edilip, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımından doğabilecek bir dizi sorun da göz önünde bulundurulurken, Çin ve Fransa yapay zekanın geliştirilmesi ve güvenliğinin teşvik edilmesi ile bu hedefe ulaşmak için makul uluslararası yönetişimin desteklenmesinin önemi konusunda uzlaştı.

Fransa ve Çin, yapay zekanın küresel yönetişiminin, sürekli ve hızla gelişen teknolojinin gelişimini kolaylaştırmak için esnekliğe izin vermesi gerektiği konusunda hemfikir olurken, kişisel veriler ile yapay zekayı harekete geçiren veya üretimleri yapay zeka tarafından harekete geçirilen kullanıcıların haklarının da korunması gerekliliğine vurgu yapıldı. İki ülke, kamu yararı için yapay zeka ilkesine dayanan güvenli, emniyetli ve güvenilir yapay zeka sistemlerini teşvik etmeye tam anlamıyla kararlı olduklarını teyit etti. Ülkeler bu hedefe, kapsamlı ve kapsayıcı diyaloğun yanı sıra BM düzeyinde yapılan çalışmalar temel alınarak yapay zeka yönetişim çerçeveleri ve inisiyatifleri arasında uluslararası işbirliği ve birlikte çalışmayı teşvik etmek suretiyle ilerleyecek.

Her iki ülkenin de yapay zeka ile ilgili fırsat, risk ve zorlukların küresel nitelikte olduğunun bilincinde olduğunu belirten ortak bildiride, uluslararası güvenlik, istikrar ve egemenlik ile temel haklara saygının güvence altına alınması için hızlı teknolojik gelişme bağlamında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Fransa ve Çin ayrıca, yapay zeka ile ilgili olanlar da dahil her türlü siber tehditle başa çıkmak amacıyla, gelişmekte olanlar başta olmak üzere ülkelerin siber kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunma konusunda uzlaştı.

Editör: Şeymanur Erbay