PARİS, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'nın kapsamlı stratejik ortaklıklarını daha sağlam ve dinamik hale getirmek için çaba göstermeleri gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Salı günü Paris'te düzenlenen 25. Çin-Fransa Stratejik Diyalog toplantısına Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile eş başkanlık yaptı. Fransa ile Çin arasında son derece üretken bir stratejik iletişim ve verimli üst düzey temaslar olduğunu belirten Bonne, Fransa'nın Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığına büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesine bağlı kalacağını ifade etti. Bonne, jeopolitik çatışmaların sarstığı istikrarsız dünyada zorlukların üstesinden gelmek, büyük ülkelerin rekabet etmesini önlemek, blok çatışmalarını engellemek ve küresel yönetişimi iyileştirmek üzere Fransa'nın Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.


Fransa'nın Avrupa'nın stratejik özerkliğini savunduğunu, sorumluluğunu üstlendiğini ve harekete geçmek için adım attığını ifade eden Bonne, Avrupa ve Çin'i ortaklık uyumlarını sürdürmeleri ve etkin işbirliğini güçlendirmeleri konusunda desteklediklerini belirtti. Wang ise yeni bir tarihi başlangıç noktasında duran iki ülkenin, liderleri arasında varılan stratejik uzlaşının rehberliğinde, Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişmesine ve dünya barışının korunmasına daha büyük katkılarda bulunmak üzere kapsamlı stratejik ortaklıklarını daha sağlam ve dinamik hale getirmek için başlangıçtaki hedeflere sadık kalması, temel ilkeleri desteklemesi ve yeni bir çığır açması gerektiğini söyledi. Bakan, istikrarsızlaşmış ve hatta bölünmüş bir dünyanın kimsenin çıkarına olmayacağını vurguladı. Avrupa'yı çok kutuplu dünyada önemli bir kutup olarak gördüklerini söyleyen Wang, Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmesini ve geleceğini kararlılıkla kendi ellerinde tutmasını desteklediklerini belirtti.

12. Çin Uluslararası Enerji Depolama Konferansı ve Fuarı 13 Nisan'da sona erecek 12. Çin Uluslararası Enerji Depolama Konferansı ve Fuarı 13 Nisan'da sona erecek


Wang, önemli konularda Fransa ile benzer tutumlara sahip olan Çin'in, küresel zorluklarla daha etkin şekilde başa çıkmak ve uluslararası toplumun beklentilerine daha olumlu yanıt vermek için uzlaşı, dayanışma ve işbirliğini artırmak, büyük ülkeler olarak sorumluluk üstlenmek ve güçlü sinyaller göndermek üzere Fransa ile stratejik iletişimi güçlendirmek istediğini kaydetti. İki taraf görüşmede iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kalkınma, tarımsal gıda ürünleri, temiz enerji, nükleer enerji araştırma ve geliştirme, yapay zeka, uzay ve havacılık ile ormanlarda karbon yutakları gibi alanlarda işbirliğini daha da güçlendirme kararı aldı. Taraflar ayrıca, Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı ivmesini sürdürme, yıl boyunca yüzlerce başarılı kültürel etkinlik düzenleme ve halklar arası etkileşimi daha da kolaylaştırmak için direkt uçuşları artırma konusunda uzlaştı.

Editör: Şeymanur Erbay