Çin Başbakanı Li, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüştü Çin Başbakanı Li, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüştü

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, Çin-Arap ilişkilerinin gelişmesinin iki tarafın halklarına fayda sağladığını, Ortadoğu'da barış ve kalkınmayı teşvik ettiğini ve çalkantılı dünyada istikrara katkıda bulunduğunu söyledi. Deng, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü düzenlediği Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na ilişkin basın toplantısında yaptı.

20 yıl önce kurulan Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun kayda değer başarılar elde ettiğini vurgulayan Deng, Çin'in birçok Arap ülkesiyle ilişkisinin "ortaklık" düzeyinden "stratejik işbirliği ilişkisine" ve daha sonra da "stratejik ortaklığa" doğru yükselerek büyük atılım gerçekleştirdiğini belirtti. Deng, 2022 yılında düzenlenen ilk Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde iki tarafın yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşası konusunda anlaşmaya vardığını ve Çin-Arap ilişkilerinin yeni derinleşen kapsamlı bir gelişim dönemine girdiğini kaydetti.

Deng, her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin-Arap karşılıklı stratejik güveninin derinleştiğini, tatbiki işbirliğinin iki halka somut faydalar sağladığını, kültürel ve halklar arası etkileşimlerin daha da zenginleştiğini ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşasında olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Çin ile Arap ülkelerinin gelişmekte olan dünyanın önemli üyeleri olduğunu ve ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmeye ve ulusal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik ortak tarihi görevi omuzladığını kaydeden Deng, Çin-Arap ilişkilerinin ilerletilmesinin Ortadoğu'da barış ve kalkınmanın teşviki açısından öneminin altını çizdi.

Deng, ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşa etme hedefini destekleyen Çin'in dostluk ruhu içinde Arap ülkeleriyle çalışmaya devam edeceğini, birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca endişelerine ilişkin konularda birbirlerini güçlü şekilde destekleyeceğini, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde çeşitli alanlardaki işbirliğini ilerleteceğini ve medeniyetler arasındaki etkileşimler ve karşılıklı öğrenme yoluyla uluslararası düzeni daha adil ve daha eşit hale getirmek üzere birlikte çaba göstereceğini söyledi.

Editör: Şeymanur Erbay