SEUL, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang; Çin, Japonya ve Güney Kore'nin işbirliğindeki asli amaca bağlı kalması ve Çin-Japonya-Güney Kore işbirliğini yeniden başlatıp hızlandırmak üzere ortak çaba göstermek suretiyle bölgesel refah ve istikrara daha büyük katkılar sunması gerektiğini söyledi.
Li, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenen 9. Çin-Japonya-Güney Kore Üçlü Zirve Toplantısı'nda yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Japonya-Güney Kore üçlü işbirliği mekanizmasının 25. yıldönümü olduğunu kaydeden Li, bu yeni başlangıç noktasında Çin, Japonya ve Güney Kore'nin işbirliğine yönelik asli amaca bağlı kalması ve açıklık, kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve güven, karşılıklı fayda ve karşılıklı öğrenmeyi gözetmesi gerektiğini belirtti. Li, üç tarafın da Çin-Japonya-Güney Kore işbirliğini güncelleyip hızlandırması, yeni bir kapsamlı kalkınma yolculuğuna adım atması ve bölgesel refah ve istikrara daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Li, Çin-Japonya-Güney Kore işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin beş maddelik bir öneride bulundu. Li, ilk olarak işbirliğinin kapsamlı şekilde yeniden başlamasının teşvik edilmesi, tarafların birbirlerinin temel çıkar ve başlıca endişelerine saygı göstermesi, işbirliği potansiyelinden tam olarak yararlanılması, büyümenin sürekli olarak kolaylaştırılması ve ikili ilişkiler ve üçlü işbirliği arasında olumlu etkileşimin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Li, ikinci olarak ekonomik ve ticari bağlanabilirliğin derinleştirilmesi, sanayi ve tedarik zincirinin istikrarı ve sorunsuz işleyişinin sürdürülmesi ve Çin-Japonya-Güney Kore serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin en kısa sürede başlatılıp nihayete erdirilmesi önerisinde bulundu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Daha barışçıl ve güvenli siber uzay inşası için çaba gösterilmeli Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Daha barışçıl ve güvenli siber uzay inşası için çaba gösterilmeli

Üçüncü olarak bilimsel ve teknolojik inovasyon işbirliğine liderlik edilmesi ve öncü alanlarda işbirliğine dönük inovasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Li, üç ülkenin yeni büyüme faktörleri gelişimini hızlandırmasına yardım etmek üzere Çin'in ülkede bir Çin-Japonya-Güney Kore İnovasyon İşbirliği Merkezi kuracağını kaydetti. Li, dördüncü maddede kültürel ve halklar arası etkileşimlerin güçlendirilmesi ve 2025-2026 Çin-Japonya-Güney Kore Kültürel Etkileşim Yılı'nın üç komşunun birbirine daha da gönülden yaklaşması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Li, beşinci olarak sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, düşük karbonlu dönüşüm, iklim değişikliği, yaşlanan nüfus ve salgınlarla mücadele gibi konularda etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve daha fazla sayıda "Çin-Japonya-Güney Kore + X" işbirliği projelerinin yürütülmesi önerisinde bulundu. Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun halen gergin olduğuna dikkat çeken Li, bölgede barış ve istikrarın korunması için tüm tarafların gerginliği düşürmeye, en kısa sürede diyaloğu yeniden başlatmaya ve Kore Yarımadası'nda siyasi çözüm sürecini ilerletmeye bağlı kalarak yapıcı bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin bölgesel işbirliğinde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve diğer komşu ülkelerin ihtiyaçlarına aktif şekilde karşılık veren yeni bir itici güç yaratmak üzere kalkınma konusundaki güçlü yanlarını devreye sokması gerektiğini ifade eden Li, üç ülkenin hep birlikte ASEAN Artı Üç işbirliğinin ivmesini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Li, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını güçlü şekilde teşvik etmek ve bölge ve dünyada uzun soluklu istikrar ve güvenliği ortaklaşa korumak üzere Güney Kore ve Japonya'yla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Editör: Şeymanur Erbay