Çin-Malezya sanayi parkı işbirliği istikrarlı şekilde gelişiyor Çin-Malezya sanayi parkı işbirliği istikrarlı şekilde gelişiyor

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında yüzde 5 civarında ekonomik büyüme hedefliyor.
Salı günü ulusal yasama organına görüşülmek üzere sunulan hükümet çalışma raporuna göre ülke, bu yıl kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yaklaşık yüzde 5,5 düzeyinde tutmayı bekliyor. Proaktif mali politika ve ihtiyatlı para politikası sürdürülürken, açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının yüzde 3 olması ve bütçe açığının 2023'teki bütçe rakamına kıyasla 180 milyar yuan artması öngörülüyor. Ülkede yerel yönetimler için çıkarılacak özel amaçlı tahviller, geçen yıla göre 100 milyar yuan artarak 3,9 trilyon yuana çıkacak. Raporda, başlıca ulusal stratejilerin uygulanması ve kilit alanlardaki güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, bu yıl 1 trilyon yuanla başlanarak önümüzdeki birkaç yıl boyunca ultra uzun vadeli özel hazine tahvillerinin çıkarılacağı da belirtildi.
Raporda ayrıca, makro politika yöneliminde tutarlılığın artırılması gerektiği ifade edildi.

Editör: Şeymanur Erbay