BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümetinin Salı günü istişare için ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

Bayer CEO'su büyüyen Çin pazarı konusunda iyimser Bayer CEO'su büyüyen Çin pazarı konusunda iyimser

-- 2024 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması

-- Kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması

-- Bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması

-- Yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması

-- Ultra uzun vadeli özel Hazine tahvillerinin ihraç edilmesi

-- Yapay Zeka Artı girişiminin başlatılması

-- Yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi

-- Tüketimi teşvik etmek üzere yıl boyu sürecek bir programın başlatılması

-- Merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan değerinde yatırım yapılması

-- İç talebin genişletilmesi

-- Yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamelenin yapılması

-- Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya katılıma yönelik çalışmalar

-- Daha yüksek standartlarda dışa açılımın takip edilmesi

-- Mülkiyet, yerel borçlar, küçük ve orta ölçekli finans kurumlarındaki risklerin azaltılması

-- Hem kalkınma hem de güvenliğin sağlanması

-- Enerji devriminin ilerletilmesi

-- "Taiwan'ın bağımsızlığına" ve dış müdahaleye karşı çıkılması

-- Uluslararası hakkaniyet ve adaletin desteklenmesi

Editör: Şeymanur Erbay