Çin'de e-ticaret sektörü güçlü büyüme kaydetti Çin'de e-ticaret sektörü güçlü büyüme kaydetti

WASHINGTON, 25 Haziran (Xinhua) -- ABD ile Çin arasındaki ikili ve ekonomik ilişkilerin geleceğine dair giderek artan kötümser düşüncelere rağmen, ABD'de faaliyet gösteren Çinli şirketlerin çoğu gelecekteki gelir beklentileri açısından iyimser olduklarını belirtti. Çin Genel Ticaret Odası-ABD'nin yaptığı 11. ABD'deki Çinli İşletmelere İlişkin Yıllık İş Anketi, devam etmekte olan SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde Salı günü açıklandı. Ankete göre katılımcı şirketlerin yüzde 60'ından fazlası iş ve yatırım ortamının kötüleştiğini, yüzde 27'si kayda değer bir değişiklik fark etmediğini, yalnızca yüzde 13'ü ise bir önceki yıla kıyasla iş ortamında hafif bir iyileşme gördüğünü belirtti.

Ankete göre kar marjı dağılımı, 2020 yılındaki erken pandemi dönemini anımsatan önemli bir düşüş kaydetti. Kar marjlarında düşüş yaşayan şirket sayısının yıllar içinde artması ise dikkat çekti.
Genel olarak kötüleşen ortam ile bazı vakalarda azalan kar marjlarına rağmen, Çinli şirketlerin çoğunluğunun gelecekteki gelir beklentilerinin olumlu olduğunu ifade etmesiyle, uzun vadeli iyimserlik önemli ölçüde hakimiyetini koruyor.

Ankette, şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ının ABD'deki yatırım seviyelerini koruduğu veya artırmayı planladığı, bunun ise dikkate değer bir iyimserlik, kararlılık ve dayanıklılık duygusunu yansıttığı belirtildi. Aynı zamanda Bank of China ABD Başkanı ve CEO'su da olan Çin Genel Ticaret Odası-ABD Başkanı Hu Wei, "Uzun vadeli perspektiften bakıldığında, ticaret ve yatırımlar her zaman ABD-Çin ilişkilerinin temel taşı olmuştur" dedi.
Hu çeşitli belirsizliklere rağmen Çin'in, ABD'nin üçüncü en büyük ticaret ortağı ve en büyük ithalatçısı olmaya devam ettiğini belirtti.

Yetkili, ana hatları iki ülke lideri tarafından çizilen "San Francisco Vizyonu" rehberliğinde, gereksiz ticari sürtüşme ve politik engelleri azaltmak ve daha istikrarlı ve açık ikili ticaret ortamı geliştirmek üzere her iki ülkenin şirketlerinin iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Hu, "Bu sadece iki ülke ekonomisinin toparlanmasını teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel ekonominin sürdürülebilir kalkınması için de sağlam bir zemin oluşturacaktır" dedi.

Editör: Şeymanur Erbay