PARİS, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ekonomik büyümesi 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 1,3'e yükseldi. Bu oran bir önceki çeyrekte yüzde 0,5 olarak kaydedilmişti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) geçici tahminlerine göre, geçtiğimiz çeyrekte G20 ülkeleri arasında sadece Çin, ABD ve Meksika pozitif büyüme sergiledi. OECD'ye göre İtalya'nın büyümesi, ikinci çeyrekteki yüzde 0,4'lük daralmadan sonra üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 seviyesi ile toparlanma gösterdi. Öte yandan Güney Kore'nin büyümesi yüzde 0,6 oranında kalarak yatay seyretti.

Güney Kore'de doğan ilk dev panda Çin'deki yeni evine uyum sağlamaya çalışıyor Güney Kore'de doğan ilk dev panda Çin'deki yeni evine uyum sağlamaya çalışıyor

OECD verilerine göre Suudi Arabistan ve Türkiye başta olmak üzere geri kalan G20 ülkelerinin büyümesi, petrol faaliyetlerindeki güçlü düşüş ve özel tüketimdeki gerileme nedeniyle zayıfladı. Bir önceki çeyrekte artış gösteren gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) ise Japonya'da yüzde 0,7, Kanada'da yüzde 0,3, Güney Afrika'da yüzde 0,2, Almanya ve Fransa'da yüzde 0,1 azaldı. OECD'ye göre G20 bölgesindeki GSYİH, ikinci çeyrekteki yüzde 3,6 seviyesinden yüzde 2,9'a düştü. G20 ülkeleri, küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 85'ini, küresel ticaretin yüzde 75'inden fazlasını ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Editör: Şeymanur Erbay