BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin talebi üzerine mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, hem Çin'in hem de Kanada'nın Asya-Pasifik bölgesinde önemli nüfuza sahip ülkeler olduğunu belirtti. İki ülke arasında ne geçmişten gelen anlaşmazlıklar ne de gerçekçi çıkar çatışmalarının bulunduğunu vurgulayan Wang, iki ülkenin birçok müşterek çıkarı paylaştığını ve tamamlayıcı avantajlara sahip olduğunu söyledi. Çin ve Kanada arasındaki mevcut zorlu ilişkinin Çin'in arzu ettiği bir şey olmadığı gibi Çin'den de kaynaklanmadığına işaret eden Wang, Kanada ile temas ve diyaloğu sürdürmeye açık olduklarını ifade etti. Wang, Çin-Kanada ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesi için üç öneri sundu.

Bakan, "İlk olarak, doğru algı önemli. Çin-Kanada ilişkilerinde son yıllarda yaşanan gerilemenin temel nedeni, Kanada tarafının Çin'i algılayış biçimindeki ciddi sapmadır" dedi. Kanada'nın Çin'in iç ve dış politikalarını objektif, rasyonel ve doğru şekilde algılaması temennisinde bulunan Wang, Çin'in ne ideoloji ihraç ettiğini ne de uluslararası düzene meydan okuduğunu, aksine BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini, BM'nin merkezde yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni tutarlı şekilde desteklediğini vurguladı. Wang, Çin'in aynı zamanda kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruması ve Çin halkının meşru kalkınma haklarından mahrum bırakılmasına asla izin vermemesi gerektiğini de belirtti. İkinci olarak ise karşılıklı saygıya işaret eden Wang, Çin ve Kanada arasındaki sosyal sistem ve ideolojilerdeki farklılıkların, iki ülkenin kendi tarihlerinden, kültürlerinden, ulusal koşullarından ve halkların tercihlerinden kaynaklandığını belirtti.

Wang, farklılıkların ikili ilişkilere etki etmemesi için iki tarafın birbirine saygı duyması, eşit zeminde diyalog kurması, güveni artırması, kuşkuları dağıtması, ayrıca iletişimi sorumlu ve yapıcı şekilde güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Wang ayrıca, Kanada tarafının tek Çin ilkesine bağlılığını ciddiyetle uygulamaya koymasını, Çin-Kanada ilişkilerinin siyasi zeminini korumasını ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermemesini istedi. Üçüncü öneri olarak ise kazan-kazan işbirliğine işaret eden Wang, Çin'in üst düzey dışa açılım politikasını genişletmeye devam edeceğini ve Çin usulü modernleşme sürecinin Kanada ve dünyadaki diğer ülkelere mutlak surette önemli kalkınma fırsatları getireceğini söyledi.

Çin: BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırız Çin: BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırız

Wang, serbest ticaretin destekleyici ve faydalanıcıları olan Çin ve Kanada'nın, ekonomik meselelerin siyasallaştırılmasına ve ortak bir güvenlik sorununa dönüştürülmesine birlikte karşı çıkmaları ve ticaretin gelişmesi için adil, hakkaniyetli ve ayrımcılıktan uzak bir ortam yaratmaları gerektiğini vurguladı.
Joly ise Kanada-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı olmasının iki ülke ve halkın temel çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti. İkili ilişkilerde yaşanan zorluklara rağmen Kanada'nın daha açık, uygulanabilir ve yapıcı bir tutum sergileyerek ikili ilişkileri rayına oturtmaya istekli olduğunu belirten Joly, Çin ile iletişim ve diyaloğu güçlendirmeye, personel etkileşimini artırmaya, ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeye ve çevre koruma, biyoçeşitlilik ve uluslararası ve bölgesel konularda yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Editör: Şeymanur Erbay