BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'yi piyasa ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına ciddiyetle riayet etmeye ve tüm ülkelerin işletmeleri arasında adil rekabet için güçlü bir ortam yaratmaya çağırdığını söyledi. Mao, Perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin'in ABD piyasasını elektrikli araçlarla istila etmek için sübvansiyonlar sağladığı yönündeki ifadelerine cevaben söz konusu açıklamayı yaptı. Mao, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere Çin'in yeni enerjili ürünlerinin daimi teknolojik inovasyon, sağlam sanayi ve tedarik zincirleri ile yeterli pazar rekabeti sayesinde uluslararası piyasada popülerlik kazandığını belirtti.

Sözcü, bu ürünlerin popülerliğinin ise karşılaştırmalı üstünlüğün ve piyasa kurallarının birleşik etkisinden kaynaklandığını ve sözde "sübvansiyonların" değil, işletmelerin çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.
Mao, Çin'in geçtiğimiz yıl ABD'ye sadece 13.000 adet elektrikli araç ihraç ettiğini hatırlatarak, ABD piyasasını istila etme iddiasını reddetti. Mao, endüstriyel sübvansiyon politikalarının ilk olarak ABD ve Avrupa'da ortaya çıktığına ve tüm dünyada yaygın şekilde benimsendiğine dikkat çekti.

Çin Başbakanı Li, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüştü Çin Başbakanı Li, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüştü

Çin'in endüstriyel sübvansiyon politikalarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına sıkıya sıkıya riayet ettiğini ve adalet, şeffaflık ve ayrımcılıktan uzak olma ilkelerini her zaman gözettiğini ifade eden Mao, söz konusu sübvansiyonların, DTÖ'nün belirlediği yasaklanmış sübvansiyonları içermediğini dile getirdi.
ABD'nin kendi endüstrilerini büyük oranda sübvanse ettiğini belirten Mao, ABD'nin son yıllarda 100 milyarlarca doları bulan dolaylı ve dolaysız sübvansiyonlar yoluyla piyasa kaynaklarının tahsisine doğrudan müdahale etmek amacıyla CHIPS ve Bilim Yasası ile Enflasyonu Azaltma Yasası gibi yasalar çıkardığını söyledi.

Mao, sübvansiyonların endüstriyel rekabet gücünü garanti etmediğini ve korumacılığın ise geri kalmışlığı koruyup geleceği kurban ettiğini vurguladı. ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara karşı DTÖ kurallarını ihlal eden ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını zedeleyen ayrımcı önlemler aldığını belirten Mao, bu durumun nihai olarak ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti. Çin'in ABD'yi piyasa ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına ciddiyetle riayet etmeye ve tüm ülkelerin işletmeleri arasında adil rekabet için güçlü bir ortam yaratmaya çağırdığını belirten Mao, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını söyledi.

Editör: Şeymanur Erbay