Beijing'de inşa edilecek farmasötik inovasyon parkı dünya çapında bilim insanlarını çekmeyi hedefliyor Beijing'de inşa edilecek farmasötik inovasyon parkı dünya çapında bilim insanlarını çekmeyi hedefliyor

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan tartışma platformu 6. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısına katılan uzmanlar, Çin'in bir dizi kurumsal reform yaparak, kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini engelleyen tıkanıklığı ortadan kaldıracağını belirtti. Çin Kalkınma Bilim ve Teknoloji Akademisi'nden Liu Dongmei toplantıda yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji alanındaki kurumsal reformun temel anlamda kaliteli yeni üretici güçlerle uyumlu yeni bir üretim ilişkisi oluşturduğunu ve bu güçlerin gelişimini engelleyen unsurların çözümüne öncelik verildiğini ifade etti.

İlk olarak 2023 yılında ortaya konulan kaliteli yeni üretici güçler kavramı, geleneksel ekonomik büyüme modeli ile üretkenlik geliştirme yollarından bağımsız olarak gelişmiş üretkenliği ifade ediyor. Bu kavram yüksek teknoloji, verimlilik ve yüksek kalite niteliklerini içeriyor. İnovasyonun öncü rol oynadığı "kaliteli yeni üretici güçler" Çin'in politika oluşturma girişimlerinde bir slogan haline gelirken, çığır açan inovasyonlar ve kapsamlı sürdürülebilirliğin damga vurduğu bir dönem vadediyor.

Teknolojik inovasyonun büyük ölçüde teknolojik ve finansal faktörler gibi çok sayıda faktör arasındaki uyuma dayandığını vurgulayan Liu, bu nedenle kaynak kullanımının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için strateji oluşturma, kaynak tahsisi ve büyük tesislerin yayılımı açısından farklı departmanlar arasındaki koordinasyonun söz konusu reformların önemli bir yönünü teşkil ettiğini söyledi. Reformun bir diğer odağının ise merkezi ve yerel yönetimler arasındaki uyum olması gerektiğini belirten Liu, yerel yönetimlerin teknolojik inovasyonu teşvik etmedeki önemli rolünün yanı sıra merkezi yönetimin yerel kurumlara rehberlik etme rolünün önemini vurguladı. 

Editör: Şeymanur Erbay