BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yüksek kaliteli kalkınma arayışında "kaliteli yeni üretici güçler" terimi ön plana çıkıyor. Terim, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin dönüşümdeki doğrultusunu ve güncellenmesini vurguluyor. "Kaliteli yeni üretici güçlerin" temel unsurları nelerdir? Bunlar nasıl geliştirilmelidir ve dünyanın geri kalanına nasıl etki eder? Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan bir tartışma platformu olan 6. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan hükümet yetkilileri ve sektör uzmanları, yaygın kullanılan bu terim hakkında en sık sorulan sorulardan bazılarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çin: ABD, kendi insan hakları sorunlarına odaklanıp başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeye son vermeli Çin: ABD, kendi insan hakları sorunlarına odaklanıp başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeye son vermeli

MERKEZİNDE İNOVASYON VAR

İlk olarak 2023 yılında ortaya konulan kaliteli yeni üretici güçler kavramı, geleneksel ekonomik büyüme modeli ile üretkenlik geliştirme yollarından bağımsız olarak gelişmiş üretkenliği ifade ediyor. Yeni kalkınma felsefesiyle uyumlu olan bu kavram yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek kalite niteliklerini içeriyor.
Çin Kalkınma Bilim ve Teknoloji Akademisi'nden Liu Dongmei'ye göre bu yeni strateji Çin'in yüksek kaliteli kalkınma hamlesi ile yeni bilimsel devrim ve endüstriyel dönüşüm dalgasının yükseldiği bir dönemde ortaya çıktı.

"Bilimsel ve teknolojik inovasyon, kaliteli yeni üretici güçlerin merkezinde yer alıyor" diyen Liu, özellikle çığır açan ve hızla kendinden öncekilerin yerini alan teknolojilerde, bilim ve teknoloji inovasyonu sayesinde ekonomik kalkınma için yeni bir büyüme ivmesi sağlanabileceğini ifade etti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Makroekonomik Araştırma Akademisi Başkanı Huang Hanquan kaliteli yeni üretici güçlerin gelişiminin hem yükselen endüstrileri hem de geleneksel endüstrileri kapsadığını ve inovasyonun ise teknolojilerin yanı sıra kurumları ve yönetimi de içerdiğini söyledi. Huang, "Bilim ve teknoloji inovasyonları ile kurumsal inovasyonlar, Çin'in toplam kaynak verimliliğinin büyümesini destekleyen iki çark" dedi.

GELECEKTEKİ REFORMLARA KILAVUZLUK ETMEK

Panelistlere göre Çin kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimine yönelik engelleri ortadan kaldırmaya çalışırken, yeni strateji ise yüksek kaliteli kalkınma ve ilgili reformlar için net bir yol haritası çiziyor. Liu, bilim ve teknoloji alanındaki kurumsal reformların temel olarak kaliteli yeni üretici güçlerle uyumlu yeni üretim ilişkilerinin oluşturulmasını içerdiğini söyledi. Liu'nun değerlendirmelerine katılan Huang ise daha özgün ve yenilikçi başarılara yönelik temel araştırmalara girdi sağlanmasını teşvik etmek üzere bilim ve teknoloji sisteminde reform yapılması ve teknolojik ilerlemelerin uygulanmasını hızlandırmak için hizmetlerde reform yapmak suretiyle bu ilerlemelerin somut üretkenliğe dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Huang ve Liu özellikle yetenek yönetiminin teknolojik inovasyonu teşvik etmedeki rolünü vurguladı.
Liu, Çin'de yaşayıp çalışacak daha fazla sayıda yeteneği kendine çekecek inovasyona daha elverişli bir ortam yaratılması, geleceğin bilim insanlarını, zanaatkarlarını ve mühendislerini yetiştirmek üzere eğitim sisteminde reform yapılması ve uzun vadeli temel araştırmaları teşvik edecek değerlendirme sistemlerinin iyileştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

KÜRESEL FAYDALAR

Yuvarlak masa toplantısına katılan panelistler ve diğer sektör uzmanlarına göre, Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri geliştirmeye yönelik devam eden çabaları küresel ekonomik büyümeye yeni bir ivme kazandıracak ve yatırımcılara büyük fırsatlar sunacak. Qianhai İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Jinxia, "Çinli şirketlerin yanı sıra küresel yatırımcılar da kaliteli yeni üretici güçlerin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendiriyor" dedi. Wang'a göre Çin'in kaliteli yeni üretici güçler geliştirmesi, ülkenin genişleyen pazarından yararlanmaya yönelik fırsatlar yaratacak.

Yeni teknolojik devrimin ateşlenmesi için küresel yatırımcıların da Çin'le birlikte çalışabileceklerini ve son küreselleşme dalgasına katılabileceklerini belirten Wang, yabancı şirketlerin Qianhai örnek bölgesine şimdiden 40 milyar ABD dolarını aşkın yatırım yaptığını söyledi. Liu, Çin'in bir yandan kaliteli yeni üretici güçler geliştirmeye devam ederken, diğer yandan da akıllı, çevre dostu ve kapsayıcı teknolojilerini diğer ülkelerle paylaştığını ifade etti.

Dünyanın gıda güvenliği, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Liu, Çin'in zengin deneyimiyle bu meselelerin çözümünde sunabileceği çok şey olduğunu ifade etti.
Avrupa-Asya Merkezi Eş Başkanı ve Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Erik Solheim ise, "Bu yeni, yüksek kaliteli, yüksek teknolojili üretici güçlerin insanlar için ileriye doğru büyük bir adım olacağı ve çok daha iyi ve düşük maliyetli ürünler ortaya koyabileceği konusunda iyimserim. Üstelik bunu çok daha çevre dostu bir tarzda yapabiliriz" dedi.

Editör: Şeymanur Erbay